Referencie

TS a VN prípojka strelnica Zohor
Dodávka kioskovej TS 50kVA, vyzbrojenie stĺpa vysokého napätia a osadenie úsekového odpínača, VN zemná prípojka 80m vrátane koncoviek a napäťových skúšok, uzemnenie odpínača a TS, realizačná PD, inžiniering na ZSDIS

Rekonštrukcia stĺpovej TS104 Petržalka

Kompletná rekonštrukcia dvojstĺpovej  trafostanice, výmena poistkových spodkov VN so zvodičmi prepätia, výmena prepojov, oprava uzemnenia výzbroje, povrchové úpravy železných konštrukcií.

VN prípojka A-Z Stav

VN zemná prípojka pre novú TS 400m, vyzbrojenie stĺpa, VN káblové koncovky vrátane napäťovej a plášťovej skúšky, revízie, realizačná PD, inžiniering na ZSDIS, pripojenie NN technológie do TS.

Rekonštrukcia priehradovej trafostanice pramene Adamová

Kompletná rekonštrukcia trafostanice, výmena poistkových spodkov VN, výmena prepojov, výmena zariadení v NN rozvádzači, oprava uzemnenia výzbroje, povrchové úpravy železných konštrukcií.

NN rozvody – Futbalová akadémia Dunajská Streda

Rozvody pre osvetlenie 2 ihrísk, hlavné prívody z trafostanice, rozvodné skrine pre 1. a 2. etapu, rozvody pre ovládanie osvetlenia, prekládka napájania vedľajšieho areálu, uzemnenie pre stožiare osvetlenia, uzemnenie rozvodných skríň.

Rekonštrukcia trafostanice Futbalová akadémia Dunajská Streda

Kompletná oprava trafostanice: oprava strechy, výrub náletových drevín, zemné úpravy okolia, oprava bleskozvodu, menšie stavebné úpravy, odčerpanie vody z káblového priestoru a vysušenie, utesnenie káblových prestupov do TS, demontáž nefunkčných zariadení a káblov, úpravy v NN rozvádzači, nové osvetlenie, revízia vypínača, oprava a nastavenie VN odpojovačov, výmena transformátora, oprava zábran na kobkách, ošetrenie konštrukcií nátermi,  vyčistenie TS, doplnenie značenia a OOPP.

Dieselgenerátorový park Levice

Montáž 16 blokových 2,5 MVA TR, 18 polí rozvodne 33 kV, privedenie a vyvedenie výkonu vysokým napätím na terciár T403 400 kV, spolupráca so SAT na riadiacom systéme, NN rozvody, ovládanie, signalizácia, spolupráca s ABB a SEPS na ochranách zariadení