• Revízie

  Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.

 • Elektromontážne práce

  rozvody vysokého napätia, trafostanice, VN rozvodne
  rozvody nízkeho napätia, prípojky, rozvodne, osvetlenie
  aktívne a pasívne bleskozvody, uzemnenie
  slaboprúd
  MaR v základnom rozsahu

 • Projektovanie elektrických zariadení

  Projekty pre stavebné povolenie

  Realizačné projektové dokumentácie

 • Napäťové skúšky

  Napäťové skúšky káblov a elektrických zariadení zdrojom VLF 60kV 0,1Hz

 • Výroba rozvádzačov

  Výroba rozvádzačov do 1000V a 4000A

El.Co. s.r.o.

Spoločnosť El.Co., s.r.o. bola založená v roku 2009 v Bratislave a zaoberá sa projektovaním, realizáciou a revíziami elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.

Ponúkame komplexné služby v oblasti elektro-energetiky od návrhu po realizáciu a spustenie elektrického zariadenia do prevádzky.